Digital förändringsresa för Sveriges största vitvarukedja

Det övergripande målet med Elons digitala affär är att företagets varumärkeslöften ska återspeglas i varje kundmöte samt att man ska erbjuda marknadens bästa serviceupplevelse. Under 2014 lanserades Fas 1 av en helt ny webbplattform samt bakomliggande affärsprocesser för hantering av produktinformation och marknadsföring. Nu går projektet in i nästa fas där Elons alla butiker ska integreras mot e-handeln, mot det slutgiltiga målet – att nå en fullständig omnichannelaffär.

Ninetech har varit delaktiga i hela vår process som rådgivare och genomförare. Från strategisk analys, modellering av affärsmodell för vår digitala satsning, till genomförande och teknisk implementation. De har visat stor bredd och skicklighet i detta mycket komplexa och svårnavigerade projekt. Jag är mycket nöjd och ser med tillförsikt fram emot nästa faser av projektet!

Christer Larsson, koncern-VD Elon Elkedjan AB

Utmaning

Att möta framtidens konsumenters förväntningar är krävande ur många aspekter. Mobilitet, transparens mellan kanaler och hög servicenivå även i digitala kanaler var grundkrav i projektet. Att skapa direkta kopplingar till butikernas kampanjer i ett butiksnät bestående av närmare 200 (!) fristående handlare över hela landet kräver – förutom rätt strategi – en arkitektur, organisation och verktyg som stöttar visionen.

En utmaning för alla aktörer inom detaljhandel men som i Elons fall har ytterligare en dimension i och med den juridiska strukturen av fristående anslutna fackhandlare. 

Lösning

Vi har tillsammans med Elon genomlyst och anpassat strategier, affärsmodell och affärsregler att stödja den nya visionen fullt ut. Detta tillsammans med skalbar teknisk arkitektur och informationsflöden som knyter ihop integrationer både på koncern- och butiksnivå.

Resultat 

Fas 1 - lanseringen av elon.se - har kort efter release under 2014 resulterat i en 30-procentig ökning av trafik till webben. Innehållet har fått ett kvalitetslyft och gränssnittet är modernt och fullständigt responsivt. Förutom det har vi tillsammans lanserat ett helt nytt sätt att arbeta med Elons affär och nya roller internt som stödjer den framtida affären. 

Ett första steg av många, på en resa mot en fullständig digital affär. 

Vi har tillsammans med Ninetech skapat en riktigt bra känsla inför framtiden och vart vi är på väg. Vi har genom den här satsningen fått en fantastisk möjlighet att skapa marknadens absolut bästa konsumentupplevelse avseende service och tjänster i butik och i den digitala kanalen 

JIMMY SANDER, KEDJELEDARE ELON

Delprojekt & leveranser 

  • Rådgivning & affärsutveckling. Strategi och affärsmodell för den digitala affären
  • Förändringsarbete. Process och organisatoriskt förändringsarbete i den digitala affären (sortiment, content marketing, kundservice).
  • Lösningsarkitektur. Plattformsutveckling och integrationsmodell
  • Affärslogik och anpassning av ERP.
  • Integration. POS system
  • UXdesign och webbutveckling
  • Införande och anpassning nopCommerce

För mer information, kontakta Fredrik Röstlund

+46(0)70 6900597
Skicka meddelande