OBOS är en av Nordens största bostadsutvecklare. I Sverige verkar de genom varumärkena OBOS, Myresjöhus, SmålandsVillan och systerbolaget Kärnhem. OBOS åtagande sträcker sig också till bostädernas kringliggande miljöer. Samhällsfastigheter för vård och omsorg, skolor och förskolor samt kommersiella byggnader ingår i deras projekt.

Ninetech – strategisk partner som levererar digital affärsnytta

Ninetech har förmånen att arbeta nära OBOS i den långsiktiga helhetsstrategin kring digitalisering, samtidigt som vi också har levererat flera av de digitala lösningar och system som steg för steg skapar ett modernt ”Digitalt kontor” för de anställda och som underlättar för kunderna.

Ninetech förstår vår verksamhet och vår affär, vilket är helt avgörande för att vi ska få till en digital helhet som stärker vår position på marknaden. Samarbetet med Ninetech fungerar väldigt bra, där vi kompletterar varandra på ett bra sätt

Christian Alehagen, marknadsansvarig digitalt på OBOS

 

Kartläggning och optimering av OBOS processer

All digitalisering tar sin utgångspunkt i en organisations processer. Ibland behöver processkartan ritas om för att matcha de digitala ambitionerna. För OBOS har införandet av nya kundcentrerade lösningar inneburit att flera processer knutna till marknads-, sälj- och orderprocessen har behövt utvecklas eller förändras. Denna förändring har OBOS organisation mött med stor entusiasm och en stark förmåga att ställa om arbetssätt och roller där det behövs för att möta dagens och framtidens krav.

Kundresekarta – visualisera kundens resa

En viktig del i att sätta rätt digital plan för OBOS har varit att upprätta kundresekartor för att få en samsyn och överblick kring kundens resa genom till exempel ett husköp. Vad finns det för ”pains” och ”gains”? Finns det luckor i kommunikationen med kund? Saknas systemstöd för att kunna erbjuda en optimal kundresa?

Vi har under lång tid arbetat nära OBOS kring kartläggningen av deras viktigaste processer. Både ur ett internt och externt perspektiv. Vårt samarbete präglas av prestigelöshet, nyfikenhet och förnyelse. Obos är en väldigt professionellt arbetande organisation, men det hindrar dem inte från att vilja fortsätt utvecklas. Det gör det extra kul att arbeta med dem.

Mattias Berglund, strateg på Ninetech


Husförsäljning online – en genomtänkt process för branschens bästa kundupplevelse

En av de viktigaste utmaningarna för OBOS är att låta kundens behov och förväntningar styra hur köpprocessen utformas. För varumärkena SmålandsVillan och Myresjöhus är ambitionen att erbjuda branschens bästa kundupplevelse för de som ska bygga nytt hus. Från den tidiga researchfasen, vidare till beslut, köp och avtalsskrivning samt genom hela byggprocessen.

Personaliserade webbplatser - myresjohus.se, smalandsvillan.se och obos.se

För att uppnå detta har Ninetech och Obos utvecklat moderna och flexibla webbplatser (smålandsvillan.se och myresjöhus.se) som använder personalisering och så kallad market automation för att ständigt kunna erbjuda en potentiella kunden rätt information och stöd beroende på var i processen hen är. Via en modern design, rätt och relevant innehåll vid rätt tillfälle och en tydlig strategi för hur intresse ska konverteras till affär har dessa webbplatser en helt avgörande roll i marknadsförings- och säljprocessen.

”Under huven” finns en skalbar Episerver CMS-plattform, fullt integrerad med kundens CRM-system och en mätning via både Google Universal och Hotjar, som gör det enkelt och effektivt för Obos marknadsorganisation att arbeta smart och effektivt.

Besök webbplatserna:

Husbyggaren – det nya sättet att köpa hus online

SmålandsVillan har tagit ytterligare ett steg i sin externa webbnärvaro. Kunden kan bygga och konfigurera sitt drömhus online via applikationen Husbyggaren. Även om SmålandsVillan erbjuder ett antal husmodeller med hög grad av standardisering så finns det väldigt många valmöjligheter för kunden kring interiöra och exteriöra val och tillval. Allt för att sätta sin personliga prägel på sitt nya hus. Ambitionen är att Husbyggaren ska vara branschens mest användarvänliga huskonfigurator genom intuitiv design, bra produktinformation och hög prestanda.

Förutom att ge kunden möjlighet att designa, spara, ändra sitt hus innan det skickas till Smålandsvillans säljorganisation så är Husbyggaren fullt integrerad i SmålandsVillans interna processer och system. Ett centralt mål med applikationen är att effektivisera säljprocessen med högre grad av self service för kunden och mindre manuell handpåläggning av säljaren. Husbyggaren är fullt integrerad med såväl CRM-system som affärssystem så att kund- och produktdata hanteras säkert och effektivt.

Lanseringen av Husbyggaren, i mars 2017, blev en veritabel succé med tusentals konfigurerade hus på bara några dagar. Det stora intresset för Husbyggaren på marknaden har därefter fortsatt vara mycket högt, vilket gör Husbyggaren till SmålandsVillans viktigaste säljkanal och säljstödsverktyg.

 Bygg ditt drömhus:

Objektbanken – effektiv hantering av tomter, projekt och objekt

Tillverkning och försäljning av hus är bara en del av Obos totala verksamhet. Obos har en betydande verksamhet kopplat till köp och sälj av tomter. Obos är också en stor aktör inom bostadsprojekt då man utvecklar hela områden med bostäder som ett helhetskoncept. För att effektivt kunna hantera alla dessa ”objekt” och även marknadsföra dessa mot marknaden så är Objektbanken under utveckling. Man skulle kunna kalla det för Obos eget ”Hemnet” då det är en kraftfull lösning för att olika målgrupper ska kunna söka efter objekt. 

Obos objektbanken

Säker och skalbar drift via CloudPro

Via vårt systerföretag CloudPro kan vi dessutom erbjuda moderna, skalbara driftslösningar för alla system som vi levererar till OBOS. Givetvis med övervakning och support. I takt med att OBOS IT-miljö förändras så står CloudPro redo att vid varje tillfälle erbjuda rätt drifttjänster. För OBOS innebär detta en trygghet. Om driftstörningar skulle uppstå så sker en snabb och sömlös problemlösning av Ninetech och CloudPro.

Framtiden - full av intressanta möjligheter

För OBOS väntar en spännande framtid, där deras nyfikenhet och förmåga att anamma digitaliseringens alla möjligheter, gör dem starkt rustade att möta morgondagens kunder och affärsmöjligheter.

Sätten vi köper nyproducerade hus har förändrats radikalt de senaste åren med hjälp av lösningar som Husbyggaren. Det förefaller rimligt att framtidens husägare också kommer ställa krav kopplat till sitt boende när man väl har flyttat in. Det är så klart bara ett av många områden där lyhörda och snabbfotade aktörer kommer stärka sin marknadsposition ännu mer. OBOS är en sådan aktör. De har rätt värderingar, marknadsledande kvalitet i allt de gör, samt en genuint positiv syn till digitaliseringens alla möjligheter.

 

---------------- Fakta ------------------

Ninetechs kundteam:

 • 2 projektledare
 • 1 digital strateg
 • 1 lösningsarkitekt
 • 1 förvaltningsledare
 • 1 Art Director
 • 1 UX-specialist
 • 3 gränssnittsutvecklare
 • 5 webb-/systemutvecklare
 • 1 Key Account Manager

 

Arbetssätt/Metod

 • Customer Journey Mapping
 • Impact mapping (effektkartläggning)
 • Design in browser
 • Agilt 
 • Automatiserade tester

 

Ramverk/Teknik/Plattform

 • . NET.MVC
 • Episerver CMS
 • Angular
 • Lime CRM
 • Microsoft Dynamics AX
 • Google Universal
 • Hotjar

Jonas Aronsson

Key Account Manager

+46 73-077 56 11