Scandic är marknadsledande i Norden med sina ca 230 hotell och 14 000 anställda. Vi har arbetat ihop sedan 2010 - ett samarbete som kännetecknas av en stor spännvidd mellan de olika uppdragen. Från senior teknikrådgivning, via skräddarsydda applikationer till ett brett åtagande kring kundens intranät.

Jag tycker Scandic använder Ninetech och vår kompetens på ett optimalt sätt. De har förstått bredden i vårt erbjudande, är tydliga kravställare och ger oss samtidigt stor frihet att utföra vårt arbete och komma med förslag.
Peter Malmberg, Digital rådgivare och kundansvarig på Ninetech.

Teknikrådgivning

Scandic har under flera år anlitat senior kompetens från Ninetech för att driva projekt och hantera teknisk kravställning. Vår roll har i många fall varit att gentemot andra systemleverantörer säkerställa att Scandic får rätt saker levererade på rätt sätt.

"Det känns väldigt bra att vi med våra seniora konsulter kan hjälpa Scandic bemanna upp sin projektorganisation. Samarbetet har verkligen fungerat och personkemin har varit helt rätt", säger Peter Malmberg.


Snabbare bokning när Springsteen är här

När biljetter släpps till t ex konserter och bokningssajter annonserar med livepriser genereras ofta ett extremt högt bokningstryck. Vi fick därför i uppdrag av Scandic att skapa en smart cachelösning för lagring av data som möjliggör högre tillgänglighet till aktuella priser och uppgifter om var det finns lediga rum.

Scandic är en duktig kravställare och det varit kul att jobba fram den här helt nya och unika lösningen tillsammans. Det är en lösning som bygger på avancerad teknik men samtidigt är vinsten väldigt enkel att ta till sig. Alla involverade har verkligen haft fokus på att uppnå projektmålet och det har vi lyckats med!
MARIA MARKEGÅRD ÖHRN, PROJEKTLEDARE PÅ NINETECH.

Blixtsnabba prisuppgifter

Med den nya lösningen sparas de priser som eftersöks, vilket gör att bokningen på hotellen inte påverkas av biljettsläppet. En ytterligare fördel är att andra gången en sökning på pris och tillgänglighet görs kommer resultatet blixtsnabbt från cachen istället för från bokningssystemet. Det underlättar för användaren och öppnade också i sin tur upp för möjligheten att visa annonser med onlinepriser på högt trafikerade sajter, samt att serva tredjepartwebbar med aktuella priser och tillgänglighet.

Läs mer om systemarkitektur.


Verksamhetskritiskt intranät 

Scandic har nyligen valt Ninetech som förvaltningspartner rörande deras intranätportal. MyScandic, som portalen heter, är byggd på SharePoint 2013 och är hela organisationens center för internkommunikation och mer riktad kommunikation mellan enheter, team-medlemmar och anställda.

Vårt åtagande är brett och täcker allt från ansvar för den tekniska test- och produktionsmiljön gällande SharePoint-applikationen till incidenthantering, 2nd line support, ändringshantering och utveckling, såväl som teknisk expertis och rådgivning för att nå uppställda visioner och mål.

I en inledande fas ser vi över den tekniska miljön för applikationen, åtgärdar och skapar rutiner och förutsättningar för en väl fungerande, trygg och säker förvaltning. I samband med det levererar vi också en del efterlängtade funktioner som kommer att ge medarbetarna ett bra stöd i sitt dagliga arbete.

"Uppdraget är otroligt spännande och vi har ett tight och bra samarbete med Scandics projektgrupp. När vi väl är klara med den inledande fasen känns det som om vårt arbete börjar på riktigt. Att på ett proaktivt och spännande sätt, med användarna i centrum, förädla MyScandic mot företagets visioner och mål", säger Peter Malmberg.


För mer information, kontakta Christoffer Nilsson

+46705111227
Skicka meddelande