Kompetenser

Hur väl känner du din besökare?

Analys och optimering är en hörnsten i arbetet med att förbättra din organisations digitala närvaro. Våra analytiker och strateger arbetar nära dig och tar ledande roller i både strategiska och operativa frågor som rör din verksamhet.

Vi arbetar främst med Google Analytics och Adobe Analytics (som tidigare hette SiteCatalyst). Det är två mycket effektiva verktyg för att kunna övervaka det som sker i dina digitala kanaler. 

Analys av alla dina kanaler

Vi kan ofta relativt enkelt identifiera de delar av en webbplats som fungerar bra och dåligt. Men ibland krävs djupare analys för att med säkerhet kunna veta vad som orsakar ett problem eller en utebliven effekt. Då kan bland annat övervakade användartester och multivariattester vara effektiva verktyg.

Det kan också vara begränsande att mäta och analysera digitala kanaler som isolerade enheter. Ett bolag som bedriver e-handel har ofta fysiska butiker där försäljningen övervakas via andra system. Men butiksförsäljningen kan också påverkas av aktiviteter som görs på webben.

Begreppet omnichannel används ofta inom e-handeln som ett sätt att beskriva en sömlös "handla när, var och hur du vill"-upplevelse för kunden. Men omnichannel-konceptet kan och bör även appliceras i andra sammanhang. Ofta krävs därför att insikter från digitala kanaler matchas mot andra system för att få en helhetsbild som kan leda till ett bättre beslut.

Hur kan din digitala närvaro prestera bättre?

Optimeringsprocessen handlar om att ständigt förfina lösningen - oavsett om det är en webbplats, ett intranät eller en kampanj - så att den presterar ännu bättre och möter uppsatta mål och användarnas förväntningar. Det handlar om att förbättra både innehåll och design och den bakomliggande tekniken. 

De som gör optimeringsprocessen till en prioriterad del av det dagliga arbetet är de som är och blir mest framgångsrika.

För mer information, kontakta Victoria Lindblom

+46702452572
Skicka meddelande