Kompetenser

Design

Våra designers jobbar dagligen med att hitta en länk mellan teknik och användarupplevelse genom intuitiva formspråk. Med fokus på form utan att glömma funktion, alltid med målsättning att de två ska framhäva varandra i en väl avvägd symbios.

Oavsett om det gäller en e-handel, mobilapplikation, ett nytt affärssystem, intranät eller en webbplats så är vår ambition att leverera design som bidrar till en bättre upplevelse och säkerställa att lösningen uppfyller - och helst överträffar - de på förhand uppsatta målen.

Art Direction

Ordet logo har sina rötter i ordet logos - som i sin tur kan översättas till ord, uttryck, tal eller tanke. Vi tycker att Art Direction är större än logotyper och färgscheman. Men precis som en logotyp är kärnan i ett varumärkes visuella uttryck så reflekterar det samtidigt vår syn på konstnärlig riktning. Att från en enkel tes eller filosofi förmedla tanke och uttryck översatt i bild, färg, form och typografi.

Våra Art Directors jobbar med att översätta den övergripande tanken bakom ditt varumärke och dina affärsmål till ett grafiskt språk eller uttryck som sedan kan få digital form av våra designers. Samtidigt är en AD på Ninetech delaktig genom hela projektet för att säkerställa att den ursprungliga tanken, som godkänts i konceptuell form, följs och levereras efter de krav du som kund ställer. AD:n ser även till att dina synpunkter och input från projektgruppen sammanfogas och formas till en konkret och visuell riktning för projektet.

Art Direction är därmed en avgörande faktor för att slutresultatet blir precis så bra som du förväntat dig.

För mer information, kontakta Jonas Aronsson

+46730775611
Skicka meddelande