Sann lojalitet är att hålla fast vid ett företag eller varumärke i en viss bransch, även om det i ett enskilt fall kan finnas andra alternativ som på vissa sätt är mer fördelaktiga. Om du är fullständigt lojal mot ett företag är du det troligen till en nivå där du är beredd att försvara företaget om någon kritiserar det.

För att skapa ett lojalitetsprogram är det viktigt att fundera kring varför vi är lojala mot företag. Det är inte frågan om lojalitetsprogrammet i sig, utan snarare om vad det är för bakomliggande anledning som motiverar en kund att gå med och sen stanna kvar. En förhoppning är att vi med rätt motivatorer och ett bra bemötande i alla kanaler kan stärka banden till våra kunder och omvandla dem till ambassadörer för vårt varumärke.

Ninetechs fyra nivåer av lojalitet

Nivå ett

Kunder har möjlighet att registrera sig och få belöningar när de handlar – poäng att köpa nya resor med, bonuscheckar, den tionde produkten utan extra kostnad osv.

Nivå två

Vi tittar på köpbeteenden och skapar personliga erbjudanden baserat på vad kunden vanligtvis köper, eller skulle kunna vara intresserad av. Det handlar om att använda den information vi samlat på oss om en kund för att ge ett bra erbjudande.

Nivå tre

Vi använder oss av Gamification för att motivera på andra sätt än bara genom belöningar. Här tittar vi mer på status, gemenskap och möjlighet till personliga uttryck.

Nivå 4

På nivå fyra ser formeln ut så här:

Karta över delarna som ingår i Lojalitet 4.0 - Motivation, Big Data, ROI, Gamification, Omnichannel

De ingående parametrarna är:

  • Hur du motiverar och stimulerar din målgrupp.
  • Hur du tar hjälp av inte bara din egen strukturerade data, utan även extern data som kan vara ostrukturerad – det vi kallar Big Data.
  • Hur det du gör linjerar med hur din organisation tjänar eller sparar pengar.
  • Hur du engagerar med Gamification.
  • Hur du bemöter din målgrupp sömlöst på samma sätt, oavsett hur och var du interagerar med dom.

Tillsammans är det Lojalitet 4.0

För att dina kunder ska vara lojala mot ditt varumärke krävs mer än ett bra lojalitetsprogram. Det krävs att du har lojalitet som fokus i din omnichannelstrategi, för att alltid ge dina kunder och besökare lika mycket kärlek, oavsett hur de interagerar med dig.

Grunden för att bygga relationer med dina kunder genom ett lojalitetsprogram kräver Lojalitet 4.0 för att attrahera många olika målgrupper – inte bara de som är snabba att hoppa på och testa nya saker.

Tillsammans tittar vi närmre på hur status skapar lojalitet och hur du kan använda gruppsamarbete och bemensamma målbilder som strävar mot ”a greater good”. Med andra ord att vi inom ett lojalitetsprogram erbjuder möjlighet att samarbeta för att uppnå större saker som grupp än som enskilda individer.

Låter det intressant? Kontakta oss för ett möte så utforskar vi hur Lojalitet 4.0 kan ta din verksamhet framåt och skapa större nytta för dina kunder.

För mer information, kontakta Anders Tufvesson

+46705516606
Skicka meddelande