Pengar - bara en av flera motivationsfaktorer

Att inte beakta forskningen utan enbart bara fokusera på en faktor av motivation -  pengar - gör att företag riskerar att tappa motivation, engagemang och lojalitet hos sin målgrupp. Oavsett om den är intern eller extern. Majoriteten av alla lojalitetsprogram baseras enbart på en bonus i form av en rabatt eller en bonus som du kan handla för. Det samma gäller motivation av medarbetare. Det finns diverse olika ”motivationsprogram” som alla baseras på att en budget skall nås eller andra ekonomiska nyckeltal för att i slutet av året få en stor eller lite peng.

"The candle light problem"

Begränsningen med den sortens belöningar är att de bara triggar till en viss del. En del personer triggas inte alls andra lite och en liten klick ganska mycket. Det kan också finnas en risk att kvantitet och kvalitet minskar med bonusar i form av pengar. Karl Duncker gjorde ett experiment på 40-talet som heter "Candle Light problem". Ett problem som Sam Gluckner upprepade på 60-talet men gjorde det på två olika grupper. En som hade chans att vinna pengar och en som inte hade den motivatorn. Experimentet visade att när pengar fanns med i bilden presterade den gruppen som hade det svåra problemet att lösa sämre än de som inte fick betalt. Pengar blev alltså ett problem mer än en motivator. Du kan läsa mer om experimentet här.

Ninetech - en av de ledande aktörerna inom gamification

Ninetech jobbar med motivation i perspektiv där vi tar hjälp av gamification och motivationspsykologi. Gamification är att använda strategi, tänk och mekanismer från digitala spel (dataspel) in i andra verksamheter. Vi jobbar utifrån ett ramverk som indentifierar vilka beteenden vi vill förstärka hos en målgrupp och hur vi i bästa fall kan göra det. Det är här motivationspsykologin kommer in i bilden. Vi utgår från olika personlighetstyper (personas) och tittar på vad som är stimulerade för den personlighetstypen i den givna situationen. Där finns personer som gillar att få digitala belöningar som ger status, personer som gillar att utmana andra och vinna, personer som gillar att utforska, personer som gillar de ekonomiska vinsterna (jo, det går inte helt att ta bort dem).

Idag går det att jobba med gamification och motivation i många olika digitala produkter. Det går också att bygga gamifierade digitala produkter runt en verklighet. Ninetech har skapat MySkiStar tillsammans med Skistar för att göra skidåkningen roligare och få kunden - eller gästen -  att åka mer skidor. Just nu utvecklar vi även ett gamifierat e-learningverktyg åt en av Sveriges största myndigheter.

– Det är två exempel på att gamifiering fungerar i helt olika typer av applikationer och tekniska lösningar. Rätt använt kan de motivera en målgrupp och som direkt konsevens skapa en större effekt för den som står bakom lösningen, säger Anders Tufvesson. 

Ninetech bistår kunden genom hela projektet. Från strategi och koncept till design och utveckling. Samt att vi har en mycket uppskattad och professionell förvaltningsmodell som tar vid efter lansering. Du är varmt välkommen att kontakta oss om du vill ha rådgivning kring din organisations möjligheter att använda gamification internt eller extermt.

Läs mer om vårt arbetssätt och erbjudande kring gamification.

För mer information, kontakta Anders Tufvesson

+46705516606
Skicka meddelande