Plattform

Bli bäst på samarbete

Låt oss hjälpa dig bli bäst på samarbete! Vi hjälper dig att öka din affärsnytta genom ökat lärande, bättre produktivitet och en stärkt gemensam företagskultur. Verktyget heter SharePoint 2013 – en plattform för informationshantering och samarbete som erbjuder flexibilitet och enkelhet för alla i din organisation.

Vi erbjuder samarbetsplattformen SharePoint 2013, både som intranät i molnet såväl som på vårt eget SharePoint-hotell, för en långsiktig och säker driftslösning.

Några av våra kunder med intranät på SharePoint:

Viktigaste funktionerna i SharePoint

SharePoint erbjuder en mängd funktioner som underlättar samarbete och utbyte inom såväl mindre avgränsade grupper som hela företag. Din informations- och dokumenthantering kommer att gå så mycket smidigare och du kan lätt publicera, lagra och arkivera information och dokument. Med sökfunktionerna i SharePoint kan du snabbt och enkelt hitta all typ av information i form av dokument, nyheter eller länkar.

För mer information, kontakta Anette Stjärnkvist Lönnberg

+46702580770
Skicka meddelande