Tjänster

Har du många olika system som inte pratar med varandra?

Trots att de tekniska förutsättningarna finns har många företag fortfarande system som kommunicerar dåligt med varandra och saknar automatiska dataflöden sinsemellan. Det innebär ofta att omfattande resurser läggs på dubbelregistrering och att sammanställa och validera data.

Med integrerade system kan du nå högre automatisering av dataflöden, förkorta ledtider och säkerställa att grunddata bara underhålls från en plats. Dina interna och externa processer kan säkras upp utan manuell hantering och du kan frilägga värdefulla resurser som du istället kan lägga på din kärnverksamhet. 

Vilka system vill du integrera?

Vi har lång erfarenhet av både mindre och stora komplexa integrationslösningar. Vi hjälper dig att effektivisera din organisations processer utifrån er plattform för att göra er mer konkurrenskraftiga och öka affärsnyttan både för er och era kunder.

Kanske behöver ditt affärssystem integreras med din e-handel, ditt transportsystem eller en EDI-lösning? Oavsett dina behov kan vi hjälpa dig med en kostnadseffektiv integrationslösning som stärker hela din digitala affär.

För mer information, kontakta Anette Stjärnkvist Lönnberg

+46702580770
Skicka meddelande