För att på ett så enkelt och effektivt sätt som möjligt analysera var du står, hur och vad du kan förbättra och sen genomföra förändringar, så delar vi upp vår process för konverteringsoptimering i fyra steg.

1. Definiera mål & syfte

Om du känner att du inte har nog tydliga mål med din webbplats eller digitala lösning idag, kan vi hjälpa dig att sätta upp eller se över dessa. Tillsammans ringar vi in och rekommenderar målsättningar som du bör ha, som ökar nyttan för dina besökare och som samverkar och stödjer hela din verksamhets affärsmål.

2. Analys av ditt nuläge

Hur mår din webbplats just nu? Hittar dina besökare snabbt det de behöver? Verkar det som att de tappar bort sig någonstans på vägen fram till avslut?

Vi gör en nulägesanalys av din webbplats genom att först och främst titta på de data du har i ditt statistikverktyg (t ex Google Analytics eller Adobe Analytics). Utifrån vad vi hittar där gör vi en djupare inventering av din webbplats. Det kan ibland röra sig om tekniska hinder som måste lösas eller att innehåll och struktur behöver ses över. I andra fall kan det vara användarvändligheten som behöver förbättras.

När webbplatsanalysen är klar tar vi fram en hypotes kring vad som behöver åtgärdas.

3. A/B-tester & användartester

Webbplatsanalysen mynnar ut i en hypotes kring att något behöver ändras på webbplatsen för att besökaren på ett lättare och bättre sätt ska slutföra en önskad aktivitet. För att bekräfta att hypotesen stämmer kan vi utföra olika typer av tester.

A/B-tester

Här väljer vi att skapa ett nytt förslag på lösning som testas parallellt med den ursprungliga lösningen. Ett konkret exempel skulle kunna vara om vår hypotes säger att en bokningsruta är för otydlig och att besökaren inte hittar den. Då kommer test A att innehålla den befintliga lösningen och test B en föreslagen lösning med tydligare bokningsruta. Efter att testet rullat en tid kan vi utvärdera resultatet och se vad som fungerade bäst.

Användartester

Vi kan också använda oss av användartester där personer får sitta ner och utföra en specifik uppgift på webbplatsen. Uppgiften är relaterad till vår hypotes. Testet spelas in så att vi får med både personens navigering på webbplatsen och även ljud så att vi kan höra vad besökaren säger. Det gör också att du kan se filmerna i efterhand och göra din egen bedömning. Ofta leder dessa filmer till flera aha-upplevelser och hjälper oss att få svar både på de frågor vi ställt och såna vi ännu inte börjat fundera på.

Rekommendation på förändring

Oavsett vilka tester vi genomför så mynnar de alltid ut i rekommendationer på hur vi kan få besökaren att utföra den önskade handlingen i större utsträckning än tidigare. T ex hur vi ökar andelen besökare som genomför ett köp eller beställer något.

4. Genomföra en förändring & följa upp

Baserat på de resultat vi fått fram och de rekommendationer vi gjort, så genomför vi tillsammans förändringar på din webbplats. Vi föredrar oftast att göra förändringarna lite i taget, för att på så sätt ha god kontroll och insikt i vilka förändringar som ger effekt. Gör vi för stora förändringar på en gång lär vi oss inte vilken del som gav bäst resultat. Vi vill inte heller förvirra besökare som är vana vid att det funkar på ett visst sätt.

Vi följer sen upp våra förändringar och besökarnas beteende löpande i statistikverktyget. Och när vi tagit oss från mål och syfte till genomförande och uppföljning är det dags att börja om.

Konverteringsoptimering är en ständig process där vi hela tiden jobbar i cykler med att mäta, analysera, testa, förändra och förfina.

För mer information, kontakta Christoffer Nilsson

+46705111227
Skicka meddelande