Tjänster

Separat budget, full kostnadskontroll

Drift, ServiceDesk/Support, Utveckling och Förädlingshantering. Dessa delar hanteras som separata processer inom LCM, men av ett gemensamt kundteam som säkrar kompetensredundans och hög servicegrad.

LCM ger ditt företag, förutom en linjär utveckling av affärsnytta över tid, en total budgetkontroll. Dessutom har vi färdiga koncept för samtliga av de lösningar vi levererar såsom affärssystem, webbplatser, intranät och e-Commerce såväl som skräddarsydda lösningar när det behövs.

Olika beståndsdelar

  • Drift: Säkra, långsiktiga och lönsamma driftlösningar. 
  • Servicedesk/support: För tillgänglig och kompetent support. 
  • Utveckling: I de fall större krav på förändring uppkommer inom LCM hanteras det som ett separat projekt med egen budget. Självklart med inblandning av vårt redan insatta kompetensteam vilket garanterar snabb och enklare projektstart.
  • Förädlingshantering: Den kontinuerliga utvecklingen som pågår i såväl omvärlden som i er verksamhet kräver att även nyttan med era digitala satsningar förädlas kontinuerlig. Vi erbjuder alltid kompetensteam som matchar just ditt företags unika systems krav.

Med LCM säkerställer vi inte bara en kontinuerlig förädling av era investeringar, vi säkerställer också kontinuerlig anpassning till den alltmer föränderliga omvärlden vi lever i. Kontakta oss idag för mer information!

För mer information, kontakta Anette Stjärnkvist Lönnberg

+46702580770
Skicka meddelande