Kompetenser

Ritningen bakom varje framgångsrikt system

Lösningsarkitektur är en process för att förstå och beskriva system - att översätta krav till en arkitektur och en design som fungerar som en ritning för hur systemet sen ska byggas. Ju mer förfinad och välplanerad den arkitekturen är, desto bättre fungerar sen lösningen i det långa loppet. 

Det är också väldigt viktigt att göra lösningsarkitekturen begriplig för de som behöver förstå - att den kommuniceras tydligt och även tar upp värden och inte bara teknik. Detta är viktigt i alla steg, från processmodeller och integrationsstrategier, till informationsmodeller, designmönster och taktik.

Teknisk ledning & rådgivning 

Våra lösningsarkitekter hjälper dig att planera och förverkliga lösningar utefter din organisations behov och de tjänster ni redan har på plats. De leder och samarbetar med ett team bestående av utvecklare, testare och tekniker och genomför tillsammans med dem förstudier och arkitekturgranskningar.

Många av våra lösningsarkitekter har också en specialisering inom något av våra erbjudanden, eller någon av de plattformar vi ofta jobbar med, t ex e-handel, webbplatser eller Jeeves. Det gör att de mer än gärna kan ta en aktiv roll i själva införandet för att på så sätt göra det lättare för teamet att gå från idé till beslut och praktisk handling.

Välkommen tillbaka, Bruce!

Vi har hjälpt Scandic implementera en cachelösning som gör det möjligt att hantera ett extremt bokningstryck på ett smidigare och mer effektivt sätt. Nu kan man hantera trycket - även när Bruce Springsteen-biljetter precis har släppts!

2013-10-16

För mer information, kontakta Anette Stjärnkvist Lönnberg

+46702580770
Skicka meddelande