Tjänster

Drift, support, förvaltning och optimering

Beståndsdelarna drift, support, förvaltning och optimering hanteras som separata processer inom Ninetech Care men av ett gemensamt ”care team” med rätt kompetens för ditt system. Ninetech Care ger ditt företag en ökad affärsnytta och en total budgetkontroll.

 


 

Olika beståndsdelar

  • Drift: Säkra, långsiktiga och lönsamma driftlösningar.
  • Support: I affärskritiska system kan incidenter som avbrott och andra störningar få förödande konsekvenser för verksamheten. Då är support och avhjälpning extra viktigt. Tjänsten supportgaranti garanterar dig att Ninetech hanterar incidenter, problem och användarfrågor enligt avtalad servicenivå (SLA).
  • Förvaltning & utveckling: Den kontinuerliga utvecklingen som pågår i såväl omvärlden som i er verksamhet kräver att även nyttan med era digitala satsningar förvaltas, anpassas och utvecklas kontinuerligt. Vi erbjuder alltid ett kompetensteam som matchar just ditt systems unika krav. 
    I de fall större krav på förändring uppkommer så hanteras detta som ett separat projekt med en egen budget. Med vårt redan insatta kompetensteam resulterar detta i en snabbare och enklare projektstart.
  • Optimering: Analys och optimering är en hörnsten i arbetet med att förbättra din organisations digitala närvaro. Våra analytiker och strateger arbetar nära dig och tar ledande roller i både strategiska och operativa frågor som rör din verksamhet.

 

Med Ninetech Care säkerställer vi inte bara kontinuerlig drift, support och förvaltning av era investeringar. Vi säkerställer också en kontinuerlig anpassning och utveckling till den alltmer föränderliga omvärld vi lever i. Kontakta oss idag för mer information!

För mer information, kontakta Andreas Angbrant

+46727236552
Skicka meddelande