Hur ska företag tänka när de tänker "framtid"?

I föreläsningen Affärsplan 2020 tittar vi på den nya typen av företagande. Hur företag på Kickstarter gör, hur öppenhet i produktutveckling kan leda till lojala kunder och hur det blir allt viktigare att vara transparenta och ärliga mot våra kunder. Att bygga ett varumärke är inte bara att lägga stora summor pengar på tv-reklam – det finns de som nått framgång utan en minut tv-reklam för att deras affärsmodell är anpassad till vår tid.

För vem?

Affärsplan 2020 är för företag som inte bara vill finnas kvar år 2020, utan också ligga i en framskjuten position, och som därför vill få nya tankar om framtiden och hur de kan anpassa sig. Formatet passar bra för en kick-off, ett ledningsgruppsmöte eller liknande tillfällen där ni som företag eller organisation planerar för framtiden.

Exempel på innehåll

  • Skulle ni kunna tänka er att öppna upp er process där ni utvecklar nya produkter?
  • Hur lätt kan ni anpassa er en föränderlig värld?
  • Vad händer om man inte utvecklas?

Format

Inspirationsföreläsning

Längd 

30 minuter till en timme

Plats 

Anpassas efter ert behov

För mer information, kontakta Anders Tufvesson

+46705516606
Skicka meddelande