För vem?

För företag och organisationer som vill engagera sin målgrupp genom att införa dataspelsmekanismer i andra digitala produkter och tjänster. Det har ingen betydelse om du är vinstdrivande företag eller till exempel en myndighet - alla kan använda Gamification så länge målet är att effektivisera processer i din verksamhet - interna som externa.

Innehåll

Först lägger vi en grund i vad som ligger inom begreppet Gamification och hur det har växt fram till att bli vad det är idag. Vi går igenom viktiga begrepp som spelartyper, spelobjekt och hur de bakomliggande psykologiska faktorerna verkar för att engagera personer. När det är frågan om en workshop jobbar vi i etapper med att gamifiera en tjänst, produkt eller hela er verksamhet och lägger en grund som ni kan stå på för att ta arbetet vidare.

Vi kommer att gå igenom (omfånget kan variera beroende på upplägg och kurstid): 

 • Grundläggande om gamifiering
  - Bakgrund från spelvärlden
  - Spelartyper
  - Spelobjekt
 • Exempel på vad som har gamifierats
 • Hur gamifieras något?
  - Vad kan vi mäta?
  - Hur får vi tag på värdena?
  - Vad har vi för spelartyper?
  - Hur ser planen ut på sikt?

Format

Inspirationsföreläsning eller workshop.

Längd 

Från en timme till flera dagar beroende på omfattning och val av format.

Plats 

Utbildningen kan hållas på ert kontor, på något av Ninetechs kontor runtom i Sverige eller på annan plats som passar.

För mer information, kontakta Anders Tufvesson

+46705516606
Skicka meddelande