Genom att visualisera din verksamhet på en strategisk karta, så blir det tydligare hur olika aktiviteter stärker eller försvagar ditt företags position på marknaden. Genomförd på rätt sätt, erbjuder kartläggningen ett mycket bra underlag för förändringsarbete och gör det enklare att fatta beslut.

Detta är en utmärkt ingång till alla digitala investeringar och en grundförutsättning för att bli en bra kravställare.

Fokus på affärsnytta

Vi genomför i regel en strategisk kartläggning i form av två, tre workshops tillsammans med ditt företags ledning. En av våra erfarna konsulter håller i övningarna och hjälper till att moderera och strukturera arbetet för att uppnå bästa möjliga resultat. Det är också ett ypperligt tillfälle att samla beslutsfattare och förankra företagets identitet och riktning.

Resultatet levereras som en grafisk produkt. En karta som kan tryckas upp och användas som stöd i all dialog och tankearbete kring verksamhetens inriktning, såväl som underlag i kravställningsarbete.

För mer information, kontakta Christoffer Nilsson

+46705111227
Skicka meddelande