2017-11-17

Förbättrar tillgängligheten

Systemet förbättrar tillgängligheten till transporter på och utanför området kring bruket i Husum. De som använder transporterna kan enkelt lägga beställningar på transporter och följa att transporterna blir utförda. Systemet går att komma åt från alla enheter som har en webbläsare. Såsom en dator, surfplatta eller telefon.

Webbaserat system

Systemet är helt webbaserat. Förarna som utför transporterna kan enkelt följa inflödet av nya körningar som kommer in från beställarna. I listan med beställningar kan förarna välja dom uppdrag som passar den plats och det fordon som de för närvarande kör. Varje fordon är utrustat med en surfplatta som föraren använder för att planera sitt arbete.

- Det är enkelt att komma åt att lägga order på transporter. Det fungerar på både dator och telefon säger Göran, en av användarna.

När lösningen utvecklades lade man stor vikt vid förarnas arbetssituation. Till exempel anpassades systemet för en något större pekskärm för att ge plats för en tydligare presentation av uppdragen med bland annat stora tydliga knappar. Trots det fungerar systemet utmärkt även att använda från en mindre skärm som t.ex. hos en mobiltelefon.

"Positiv effekt"

- Systemet har bidragit till en god sammanhållning bland förarna som använder systemet. Det kom som en positiv effekt efter att systemet infördes. Det hade vi inte räknat med. säger Magnus Odell, systemarkitekt på Ninetech.

I efterhand kan åkeriet följa upp vilka fordon som används mest och vilka som inte används i lika stor utsträckning.