2011-10-20

Den nya intranätsplattformen bygger på Microsoft SharePoint Foundation 2010. Målet är att Bergqvist Skors nya intranät ska skapa en ökad produktivitet mellan huvudkontoret i Karlstad och butikerna runt om i landet, bland annat genom förenkling av administrativa processer och flöden. En viktig del på intranätet är nyhetshanteringen som kommer skapa en ökad och effektiv kommunikation mellan butikerna.

Med en tydligt uttalad ambition att växa under kommande år, inte minst geografiskt, kommer kraven på en väl fungerande intern kommunikation att öka. Ninetech, en uppskattad samarbetspartner sedan flera år tillbaka, presenterade ett intressant upplägg på genomförandet av projektet. Valet var därför enkelt”, säger VD på Bergqvist skor, Thomas Bergqvist.

Hosting av intranätet kommer att ske på en virtuell dedikerad server i Ninetechs drifthall.

För mer information, kontakta Christoffer Nilsson

+46705111227
Skicka meddelande