2011-09-14

Den nya intranätsplattformen bygger på Microsoft SharePoint som erbjuder både flexibilitet och enkelhet.  Målet är att det nya intranätet ska skapa en ökad produktivitet i Carlanderskas verksamhet, bland annat genom att erbjuda självbetjäning och förenkling av administrativa processer och flöden.

Lösningen till en bra verksamhet ligger i att ha effektiva verktyg. Vi ska utveckla vårt intranät från informationskanal till ett verksamhetskritiskt instrument som utvecklar verksamheten på ett kostnadseffektivt sätt.  Ninetech, med sitt engagemang, erfarenhet och starka kompetens på området, blev ett naturligt val”, säger CFO på Carlanderska, Håkan Nilsson.

Intranätet ska i framtiden vara en enkel och naturlig informationsväg för anställda på Carlanderska. Minimal arbetstid ska läggas på att hitta intern information, vilket också ger ledningen möjlighet att styra processer och arbetsflöden. Med mer tid för omvårdnad som följd.