2017-06-26

Christoffer har arbetat på Ninetech sedan 2011 och har haft flertalet ledande befattningar inom bolaget. Senast kommer han från tjänsten som försäljningschef och medlem i ledningsgruppen.

Parallellt påbörjar styrelsen en rekrytering av permanent VD. Andreas jobbar kvar och finns till bolagets förfogande under sin uppsägningstid tills dess överlämningar är gjorda men styrelsen vill redan nu tacka Andreas för denna tid och alla kunder för gott samarbete och stort förtroende.

Vid eventuella frågor kontakta;
Christoffer Nilsson, 070-5111227
Annika Söderberg, Styrelseordförande, 070-7251550