2011-09-16

Tillsammans med Ninetech och Jeeves plattform för affärssystem är det primära syftet att få bort den manuella hanteringen kring följesedlar och prognosorder samt effektivisera orderplanering, revisionshantering, EDI, reklamationer och kostnadskontroll för produktion”, säger Marie-Louise Edman på Edman & Sjöberg.

Edman & Sjöberg AB är leverantör av industri och mobilhydraulik som erbjuder sina kunder allt från utbildning, konstruktion, byggnation, installation, service och reparation av hydraulanläggningar och hydraulkomponenter.