2011-05-05

EPiServer är ett välanvänt webbpubliceringsverktyg i Sverige. Bland annat använder hälften av landets största börsnoterade bolag och mer än en tredjedel av alla kommuner verktyget. Även utanför Sveriges gränser används EPiServer och det räknas som Nordens mest sålda plattform för hantering av webbplatser.

Ninetech har arbetat med EPiServer i fem år och har under åren skapat webbplatser och intranät till bolag i såväl Sverige som ute i Europa. Vid tävlingen EPiServer Awards i höstas erhöll Ninetech även utmärkelsen ”Årets konsumentwebb” för skistar.com.

- Självklart är utmärkelsen i höstas en stor ära och ett konkret bevis på att det vi gör är bra, säger Magnus Henrichson, ansvarig för affärsprocessen på Ninetech. Men samtidigt en sporre att jobba vidare och steget upp till Premium Solution Partner har varit det givna målet sedan vi påbörjade samarbetet med EPiServer, inte minst då det är en kvalitetsgaranti för våra kunder.