2017-05-10

Gartner-rapporten utvärderar leverantörer av e-handelsplattformar och ger en översiktlig beskrivning av vart marknaden är på väg, dess mognadsgrad samt listar ledande aktörer. Ladda ner rapporten här!

Ninetech har idag den högsta möjliga nationella partnernivån, Premium Solution Partner, med EPiServer och arbetar med företagets plattformar och erbjudanden inom områden så som e-handel, webb och digitala arbetsplatser/intranät. Läs mer om våra case här!