2010-06-22

- Det var verkligen dags för oss att både bredda och fräscha upp designen på vår webbplats, säger Anders Jorholm marknadschef på Rydahls. Vi vill att besökarna ska uppleva webbplatsen som luftig och att den känns rätt även för de med riktigt stora bildskärmar. Vi tror också att den är tydligare och att den nya designen ger förutsättningar att vara en riktigt bra säljkanal.

Den stora fördelen med att enbart göra en redesign har varit att webbutveckling och materialhantering har krävt minimal tidsåtgång projektet. Allt som fanns i form av text- och bildmaterial på den gamla webbplatsen fördes automatiskt över i den nya designen. Samma sak gäller den administrativa delen som är identisk med den gamla. Det har medfört att Rydahls inte har behövt en ny utbildning i bakomliggande verktyg, utan kan arbeta på som vanligt.

Att endast byta design på en webbplats eller intranät kan ses som en kostnadseffektiv lösning för att förnya sig eller byta ut sin grafiska profil utan att för den skull bygga en helt ny webbplats. Projekttiden blir avsevärt kortare och kundens insats minimal då endast designen behöver godkännas för att arbetet fram till lansering ska kunna fortskrida.