2010-10-26

Ninetechs expansionen resulterade nyligen i att företaget utsågs till Gasellföretag av Dagens Industri, en utmärkelse som tilldelas snabbväxande företagen som går med vinst. Vid DI:s prisutdelning i Falun den 20 oktober stod det klart att Ninetech är det snabbast växande IT-företaget i Värmland, Dalarna och Gävleborg. Inte heller i Örebro finns det något IT-bolag som växt lika snabbt som Ninetech.

- Under räkenskapsåret 2010/2011 räknar vi med att passera 100 miljoner kronor i omsättning för första gången. För att lyckas med det behöver vi hitta fler duktiga och engagerade medarbetare, säger Ulf Sandlund, vd på Ninetech.

Därför söker Ninetech nu nya medarbetare inom områdena infrastruktur/teknik, webbutveckling, affärssystem och försäljning.

Spår fortsatt expansion

Den främsta förklaringen till Ninetechs framgångar är att man lyckats attrahera en rad nya kunder. För att möta den ökade efterfrågan investerade Ninetech nyligen ett miljonbelopp i ett nytt datacenter i Karlstad. Satsningarna i det helägda dotterbolaget Netgain AB har fallit väl ut, vilket bidrar till företagets expansion.

- Under senare tid har Ninetech fortsatt vinna marknadsandelar och vi har därför stora förhoppningar om att företagets positiva utveckling håller i sig, säger Ulf Sandlund.

För mer information, vänligen kontakta:
Ulf Sandlund, vd, Ninetech, 010-470 64 05, ulf.sandlund@ninetech.se