2010-06-02

Hammarö kommun vill säkerställa att hammaro.se är så lättanvänd som möjligt för målgruppen. Precis som för många andra kommuner så är tillgänglighet och användbarhet en högt prioriterad fråga hos Hammarö kommun.

Ninetechs webbstrateg Peter Ljunglöf ansvarade för testet vars user cases togs fram i nära samråd med kunden. Vi tackar Hammarö Kommun för ett spännande och givande uppdrag.