2014-06-27

Humana EPiServer

Målsättning med projektet var även att bibehålla en god konverteringsgrad och på sikt öka konvertering via de digitala kanalerna. Man ville skapa en enhetlig bild av hela Humana varför design och användarupplevelse varit nyckelfaktorer med den nya webbplatsen.

"Den nya sajten gör det enklare för kunder, anhöriga, beslutsfattare och anställda att få den hjälp de behöver i det dagliga. Det skapar högre värde och långsiktighet som är till nytta för alla parter", säger affärsansvarig Antonio Simunovic.

Vårt samarbete med Humana sträcker sig flera år tillbaka i tiden som partner inom webb och digital marknadsföring. Den nya sajten bygger på EPiServer.

Jonas Aronsson

Key Account Manager

+46 73-077 56 11