2011-04-20

Ni har en snygg webbplats, använder Twitter och Facebook och 2010 gjorde ni en rolig digital kampanj tillsammans med reklambyrån. Men hur tar ni era digitala aktiviteter från att vara händelsestyrda till att vara del i en total framgångsrik strategi? Och hur vet fman när arbetet ger affärsnytta och resulterar i lönsamhet?

Anders Tufvesson är Senior Digital Media Strategist på Ninetech och har bl.a. skrivit böckerna ”Webbstrategiboken” och ”Web Strategy Fundamentals”. Med 15 års erfarenhet av Internet och digitala strategier är han en vanligt anlitad föreläsare när det gäller webben som marknadsföringskanal.

Ninetech frukostseminarium den 18 maj på Café Opera kommer att beröra högaktuella frågor för många marknads- och kommunikationschefer tillika informatörer. Några exempel:

  • Hur tar du din webbstrategi till att bli en total digital strategi?
  • Sociala medier, banners och sökmotorer. Måste det finnas en tanke bakom för att skapa värde och i så fall – hur vet man när man lyckats?
  • Hur mäter och följer vi upp vår digitala närvaro?
  • Är din digitala strategi synkroniserad med din kommunikationsplan?

Det är dags att din digitala närvaro hanteras på rätt sätt och att allt du gör i den digitala arenan är synkroniserad med din affärsplan och marknadsplan. Det är dags att tänka ”Business by web!”