2010-09-02

- En viktig order som vi lyckas ro i hamn tack vare våra duktiga och engagerade medarbetare. Vi hoppas och tror att detta kan leda till fler affärer utanför Sveriges gränser. AVEBEs intresse har redan banat väg för diskussioner med andra potentiella, internationella kunder, säger Ulf Sandlund, vd på Ninetech.

PrimeCase, som idag är ett av marknadens ledande ärendehanteringssystem, gör det möjligt för företag och organisationer att förbättra, förenkla och kvalitetssäkra sin ärende- och processhantering. PrimeCase kan användas av både interna och externa användare och kan enkelt integreras med andra IT-system.

- Att AVEBE börjar använda PrimeCase innebär, bland annat, att de kan effektivisera sina interna processer och ett de på bättre sätt kan anpassa sig till kundernas behov, säger Mathias Söderlund, kundansvarig på Ninetech.

AVEBE producerar stärkelsebaserade lösningar för livsmedel, djurfoder, papper, byggmaterial, textilier och lim. Företaget har produktionsanläggningar i Holland, Tyskland och Sverige, och sysselsätter cirka 1300 personer. AVEBE är verksamma över hela världen och omsatte 5,8 miljarder kronor 2008/2009.

För mer information, vänligen kontakta:

Ulf Sandlund, vd, Ninetech, 010-470 64 05, ulf.sandlund@ninetech.se

Mathias Söderlund, regionchef, Ninetech, 010-470 64 03, mathias.soderlund@ninetech.se