2010-06-18

Under temat "Inspiration" bjuder Internetworld in en digital kommunikationsbyrå per nummer. Byrån får chansen att välja ut en webbplats som man i fanstasin vill göra om. I det senaste numret var det vår tur. På sidorna 40-41 närmare bestämt.

- Kanal 5 har ett stort intressant redaktionellt innehåll och vi ville göra det tydligare - renare design och layout och ett bättre flöde i läsningen. Dagens sajt är ganska rörig, säger Staffan Carnlöf, AD på Ninetech till Internetworld i det senaste numret.

Staffan och AD-kollegan Andreas Johanssons bidrag hittar du via dokument-länken längst ned på sidan.