2010-11-09

Webbanalysen är central i ett företags eller organisations arbete med att utvärdera effekter av sin marknadskommunikation.

- Vi har sett att behovet av webbanalytiker har växt i rekordfart under de senaste åren, eftersom webben alltmer blivit navet i den externa kommunikationen. Vi vill få in kompetensen om webbanalys tidigt i läroprocessen, dvs redan hos våra studenter, säger Victoria Nilsson, webbanalytiker på Ninetech.

- Vi ser detta som en investering för hela näringslivet på lång sikt eftersom kursen bland annat riktar sig till studenterna på Handelshögskolan, säger Olle Sonesson, operativ chef på Handelshögskolan och fortsätter. Dessa studenter kommer med all sannolikhet arbeta med marknadsföringsaktiviteter, affärsplaner och affärsutveckling på företag och där webben som kanal blir allt viktigare. Eftersom webben är mätbär på ett helt annat sätt än de mer ”traditionella kanalerna” öppnar vi upp möjligheten för att studenten har med sig webbanalys-kompetensen redan vid sin första anställning.

På Ninetech ser vi detta som ett enormt spännande uppdrag. Idag befinner vi oss i ett läge där vi ofta får missionera om webbanalys och ibland hamnar i siffer- och rapportdiskussioner, istället för att vi kan komma ner på de mer djupare diskussionerna som ger den riktiga affärsnyttan för företaget.

Behovet av att näringslivet lär sig webbanalys blev även bekräftat vid kongressen eMetrics i Stockholm i slutet av september, då webbanalytiker från stora webbanalysföretag från flera delar i Europa instämde i att vi måste börja vid universiteten och bygga upp kompetensen på breda fronter.

Webbstrategi och webbanalys kursen på Karlstads Universitet kommer ges på engelska och vi kommer arbeta i Google Analytics för den engelska delen av universitetets egen webbplats.

Som kurslitteratur kommer ”Webbstrategiboken” av Anders Tufvesson som är senior webbstrateg på Two att användas. Denna har nu också översatts till engelska med titeln  ”Web Strategy Fundamentals”.

Besök kau.se/en