2012-02-06

”Med en webbplats baserad på EPiServer och en bloggportal i Wordpress får Myresjöhus två kompetenta verktyg på samma webbplats. Bloggarna har alltid varit välbesökta och besökarna spenderar lång tid där så det här är ett bra sätt för Myresjöhus att vara helt transparenta och öppna mot sina potentiella kunder. Här får man ta del av hur det faktiskt är att bygga ett Myresjöhus”, säger Anders Tufvesson, webbstrateg på Ninetech.

Redan 2007 började Myresjö låta sina kunder blogga. Bloggarna lästes då in på webbplatsen från externa källor men i och med den nya webbplatsen som Ninetech tog fram under 2011 har helt nya möjligheter presenterat sig. Man erbjuder en bygga-husblogg under byggprocessen och efter avslutat bygge övergår man till en inredningsblogg. Bloggarna finns på http://blogg.myresjohus.se.

”Detta ger oss en unik inblick i vad våra kunder går igenom och vilka frågor som de ställs inför sitt husköp. Vi kan följa kunden genom hela processen från ax till limpa vilket ger oss som företag möjligheter att ytterligare förbättra vårt erbjudande till marknaden”, säger Mats Walter, operativ chef på Myresjöhus.

Bloggportalen som Ninetech har byggt är ett ramverk som gör att en webbplats kan integrera med en eller flera bloggar. Det finns ett adminverktyg där en webmaster kan administrera bloggar och varje blogg får en unik adress och inloggning.