2010-06-04

Med EpiServer Commerce-plattformen som ett komplement till EpiServer CMS 6 ser vi stora utvecklingsmöjligheter för många företag att skapa effektiva e-handelssajter som lever upp till högt ställda krav på sökmotoroptimering, användarvänlighet och varumärkesstärkande design.

Den största potentialen med Commerce ser vi för B2B-företag. Vi för redan nu diskussioner vad gäller tre extranät-projekt som ska byggas på Commerce-plattformen. Här ser vi fördelarna att i relation till återförsäljare kunna effektivisera flöden, förbättra produktvisning, öka tillgängligheten, arbeta med direktintegration mot affärssystem samtidigt som man bibehåller den redaktörsvänliga miljö EpiServer CMS 6 erbjuder.

Flera av funktionerna i Commerce är “out of the box”, det vill säga funktionalitet som går långt utöver standard för e-handelsplattformar. Commerce gör det möjligt att kunna arbeta med flera parallella produktkataloger – exempelvis en för varje säsong, samtidigt som den aktuella katalogen ligger online. Oavsett om det handlar om affärsavslut på en webbplats, eller enbart om att använda Commerce som en stark produktmotor, tror vi att denna satsning kommer att stärka EPiServers position på marknaden.

För mer information kontakta oss på Ninetech:
För tekniska frågor, Peter Eriksson, 070 – 265 77 02
För frågor om Ninetech, Allan Hallén, 070 – 553 02 70
För frågor om Commerce, Erik Malmstig, 070 – 68 19 590

Läs mer om EPiServer Commerce på episerver.com