2015-12-17

Sedan tidigare erbjuder vi på Ninetech en välfylld Microsoft-portfölj med lösningar inom bland annat SharePoint, Office 365, Skype for Business och Azure. Partnerskapet inom Microsoft Dynamics AX bygger vidare på ett redan starkt erbjudande inom affärssystem och verksamhetsprocesser, i synnerhet inom retail och distribution.

Ninetech jobbar fokuserat tillsammans med sina kunder och oss på Microsoft för att skapa de bästa lösningarna för att öka kundens affärsnytta genom den digitala affären. Att Ninetech nu även tagit steget att ta in Microsoft Dynamics AX i sin portfölj av Microsoftprodukter känns riktigt spännande.
Mariette Larsson, affärsområdeschef Microsoft Dynamics Sverige AB.

Microsoft Dynamics AX erbjuder en skalbar lösning med en stabil och väl beprövad grundfunktionalitet, samt existerande integrationer mot andra verktyg och tjänster inom Microsoft och Ninetechs produktportfölj.

Att vi på Ninetech valt att spetsa vårt erbjudande ytterligare med just Microsoft Dynamics AX känns helt rätt inför framtiden. Ett starkt och effektivt affärssystem är viktigt för att skapa affärsnytta inom alla led i den digitala affären. Vi har stark tilltro till Microsoft Dynamics AX som affärssystem och ser ett unikt erbjudande från oss som en heltäckande partner till våra kunder i deras nuvarande och framtida digitala affär”, avslutar Andreas Blåeldh, VD Ninetech AB.

För mer information, kontakta Christofer Järlesjö eller Andreas Blåeldh.

Christofer Järlesjö

Affärsområdeschef Enterprise Solutions

+46 70 - 238 78 29

Christoffer Nilsson

Vice VD,
Head of Sales

+46 70 - 511 12 27