2010-01-28

Målsättningen är att Hemexperten med hjälp av nya tekniska lösningar kan effektivisera och förenkla sin verksamhet samtidigt som servicen mot kunder blir ännu bättre.

- Vi har arbetat med Ninetech sedan 2004 då EEL bildades. Under åren har vi kontinuerligt utvecklat och fördjupat vår affärsrelation. Det har vi gjort eftersom Ninetech lyckas med sin ambition att leverera affärsnytta med IT, inte minst beträffande e-handelslösningar, säger Roger Löfgren, IT-chef på EEL.

Ninetechs koncept för e-handel kallas epluss och är en helhetslösning som är uppbyggd i moduler och därför enkelt kan utnyttja och integrera befintliga systemstöd, t.ex affärssytem och artikelregister.

- Genom epluss erbjuder vi en koncept med modern teknik som enkelt kan integreras och anpassas efter olika behov. Det gör epluss till en säker och effektiv webblösning som bidrar till att skapa affärsnytta, säger Ulf Sandlund, vd på Ninetech.

Elon Elkedjan Logistic AB är moderbolag i koncernen där Elon Svenska AB, Svenska Elkedjan AB och Svenska Hemexperten AB ingår som dotterbolag. EELs verksamhet är att hantera inköp, lager, logistik och IT till de tre kedjorna och dess totalt 400 medlemsföretag. Bolaget bildades 2004 och omsatte 2008 ca 885 miljoner kronor.

Länk
http://www.hemexperten.se

För mer information, vänligen kontakta:

Ulf Sandlund, vd, Ninetech, 054-771 49 10, ulf.sandlund@ninetech.se
Roger Löfgren, IT-chef, EEL AB, 070-313 72 90, roger.lofgren@eelab.se