2010-10-06

- Trots finanskris, ekonomisk oro och en sjunkande IT-marknad växte Ninetech under förra räkenskapsåret med hela 26 procent. Det lyckades vi med tack vare våra kompetenta och engagerade medarbetare, som i och med Gasellutnämningen kan känna sig extra stolta över sina insatser, säger Ulf Sandlund, vd på Ninetech.

Utmärkelsen innebär att Ninetech är inbjudna till Falun den 20 oktober där de snabbast växande företagen i Värmland, Gävleborg och Dalarna prisas.

- Utnämningen sporrar oss till fortsatt offensivt arbete. Under nuvarande räkenskapsår räknar vi med att för första gången passera 100 miljoner kronor i omsättning, säger Ulf Sandlund.

Hårda krav på årets Gaseller

I år är det elfte året i rad som Dagens Industri utser Gasellföretag. Årets Gaselltävling ställer ovanligt tuffa krav - för att bli Gasell måste företaget ha vuxit genom både goda och dåliga tider. När högkonjunkturen hösten 2008 förbyttes i finanskris fortsatte Gasellföretagen att växa och vara lönsamma.

Gasellföretagen lever upp till ett antal hårda kriterier:

  • Omsätter minst 10 miljoner kronor
  • Har minst 10 anställda
  • Har fördubblat omsättningen mellan 2006 och 2009
  • Har ökat omsättningen varje år sedan 2006
  • Har ett positivt samlat rörelseresultat de fyra senaste räkenskapsåren
  • Har vuxit organiskt
  • Har sunda finanser

Läs mer om DI Gasell på: www.di.se/gasell

För mer information, vänligen kontakta:
Ulf Sandlund, vd, Ninetech, 010-470 64 05, ulf.sandlund@ninetech.se