2010-03-22

"Så Gör Vi"-seminariet har temat sociala medier och Anders är en av sju föreläsare som ska prata om sociala medier i form av fem olika praktikfall.

Informatörsnätverket i Värmland är ett forum där regionens informatörer kan lära känna varandra, lära av varandra samt delta i gemensamma utbildningar inom informations- och kommunikationsområdet. Så Gör Vi-seminarier är lite mer är vanliga nätverksträffar för att nätverkets medlemmar ska lära av varandra genom att helt enkelt berätta om "Så Gör Vi".