2011-09-05

Genom att satsa på en profil med stor kunskap kring arkitektur tror att jag vi kan ta ett par extra kliv på plattformar som SharePoint och EpiServer. Det är också bra i dessa rekryteringstider att Lars har goda kontakter i universitetsvärlden”, säger Peter Leuchovius, ansvarig för Microsoftområdet på Ninetech.

Lars Jakobsson kommenterar sitt nya arbete så här: ”Det som fick mig att söka mig till Ninetech var den framåtanda och det driv som företaget har visat, både under den tid jag som prefekt var med i SNITS-gruppen och senare. Sammanslagningen av Ninetech och TWO tror jag kommer att innebära att vi går en mycket spännande och utvecklande tid till mötes”.

Lars kommer att bidra med unik kunskap inom allt som rör Ninetechs erbjudande ”Din interna webb” inkluderande till exempel Intranät, Extranät, Projekthantering och Systemutveckling.

För mer information, kontakta VD Andreas Blåeldh

+46 70-782 82 44
Skicka meddelande