2011-09-29

De företag som får utmärkelsen tillhör ”näringslivets dynamiska mellanskikt” och kriterierna är hårda; bara 0,5 % av Sveriges aktiebolag blir utsedda. Gasellföretag måste enligt Dagens Industri vara mästare på både lönsam tillväxt och i att skapa nya jobb.

Med tanke på att vi under mätperioden haft finanskris och andra nedgångar på världsmarknaden visar utmärkelsen att vi handlat rätt, att det lönade sig att satsa och gasa i uppförsbacken”, säger VD Ulf Sandlund. ”Jag är också övertygad om att det är ett resultat av ett långsiktigt arbete där vi jobbat hårt med att driva igenom vår vision och våra strategier. Vår framgång har vi byggt tillsammans med nöjda kunder och medarbetare som tycker att det är roligt att gå till jobbet”!

Förändringsarbetet med Ninetech har under senaste åren fokuserat hårt på att bygga affärs- och verksamhetskunnande inom företagets affärsområden som externwebb, internwebb, affärslösningar och service/förvaltningstjänster. ”Att ta hand om kunden och fortsätta utveckla lösningarna även efter avslutat projekt är en nyckelfaktor till lyckade och för kunden givande partnerskap”, menar Ulf Sandlund.


Ett verksamhetskunnande som tillsammans med experter inom digital kommunikation och IT ger en helhetsleverans som få bolag i dag klarar av. ”Att möta marknadens behov har varit avgörande”, tror Ulf Sandlund och fortsätter: ”Nu satsar vi på att ta nya marknadsandelar i Göteborg, Malmöregionen och Stockholm och inte minst att bli Gasell många gånger framöver!”.


Om Dagens Industri utmärkelse Gasellen
För att utses till Gasell måste företaget uppfylla nedan kriterier. Det är alltid företagets fyra senaste årsredovisningar som ligger till grund för Gasellundersökningen. En Gasell har:
• en omsättning som överstiger 10 Mkr
• minst tio anställda
• offentliggjort minst fyra årsredovisningar
• minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret
• ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren
• ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt
• i allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner

Läs mer om Gasellutmärkelsen.