2010-09-10

- Jättekul att intresset var så stort! De nya produkterna bidrar till att vi kan hjälpa våra kunder på ett ännu bättre med lösningar som skapar affärsnytta, säger Jan-Eric Bohm på Ninetech

Arrangemanget var ett samarbete mellan Ninetech och Microsoft. En av kunderna som fanns på plats var Rydahls Bromsspecialisten, som levererar bromssystem och reservdelar till industri- och fordonsindustrin.

- Vi arbetar med Ninetech för att säkerställa att våra IT-system stödjer verksamheten på ett enkelt, säkert och välfungerande sätt. Därför är det självklart intressant att ta del av nyheter som Sharepoint 2010 och vilken nytta det kan ge oss i framtiden, säger Erik Rydahl, vd på Rydahls Bromsspecialisten.

Informationsplattform som förenklar och effektiviserar

Sharepoint 2010 är en informationsplattform som underlättar dokumenthantering och kommunikationen mellan olika system och användare.

- Med Sharepoint 2010 blir det till exempel ännu lättare att dela information mellan medarbetare och kunder, och att ta fram beslutsunderlag och nyckeltal som används för att styra verksamheten, säger Jan-Eric Bohm.

Guldpartner till Microsoft

Ninetech är sedan en längre tid tillbaka guldpartner till Microsoft, den högsta partnernivån som går att uppnå.

- Det är en kvalitetsstämpel som innebär att våra kunder kan känna sig trygga i att våra produkter och tjänster gör nytta, något som fler och fler upptäcker, säger Jan-Eric Bohm.