2010-09-06

- Samarbetet mellan oss och Ninetech har fungerat bra. De har varit initiativrika och kommit med förslag på nya och framtida mobila lösningar. Upplevelsen av Ninetech är ett företag med bred kompetens som har allt under samma tack, säger Christian Eriksson på Seco Tools.

Seco Tools mål med den nya applikationen är i första hand att upprätta en ny kanal till sina kunder, där man kan ge dem utökad kundservice och närhet. Den nu framtagna lösningen fungerar som maskinoperatörens “virtuella assistent” och hjälper till med att utföra beräkningar som används för att ställa in t. ex. CNC-maskiner.

Nu när första versionen är publicerad påbörjas arbetet med att utforma kommande versioner. I dessa versioner kommer applikationen att fyllas med fler funktioner där möjligheterna i iPhone utnyttjas mer. Exempel på detta är utökad kommunikation med kunderna och mer avancerade guider i form av videoklipp.

- Under hösten kommer vi att utvärdera om applikationen ska byggas på fler plattformar som t.ex. Android. Applikationen fungerar idag även med Apples iPad men är inte optimerad för denna enhet. iPad är dock en mycket intressant plattorm för denna typ av tillämpningar, så det är troligt att en ren iPad-version kommer att tas fram, enligt Karl Kardemark på Ninetech.