2011-03-16

Som vi tidigare berättat har Two och Ninetech valt att gå samman och ta en ledande position på en marknad som i allt högre utsträckning efterfrågar IT och digital kommunikation med fokus på affärsnytta.

I samband med detta kommer vi även att flytta över vår support till Ninetech Servicedesk. För dig som kund kommer det inte innebära några större förändringar, utan allt kommer i övrigt att rulla på precis som vanligt. Ninetech har en väl utvecklad supportorganisation som kommer att hjälpa dig med dina frågor snabbt och professionellt.