2011-02-15

RIMA, eller Richard Manusson AB som bolaget egentligen heter, är ett familjeföretag i tredje generationen som tillverkar och förser olika industrigrenar med tätningar, packningar och underhållsmaterial. När det befintliga affärssystemet gick i graven krävdes en ny, modern lösning.

- Efter att ha utvärderat ett antal alternativ valde vi Jeeves Universal. Vi ser att vi nu kommer att kunna effektivisera förbättra våra ekonomifunktioner och även order-, lager- och faktureringsrutiner. Valet blev ganska enkelt eftersom vi redan sedan tidigare hade en relation och ett stort förtroende för Jeeves partner Ninetech , säger Lars-Göran Magnusson, VD på RIMA.

Jeeves partner Ninetech kommer att införa affärssystemet under våren 2011.

För mer information:
Lars-Göran Magnusson, VD Rima
031-779 98 92, lars-goran.magnusson@rima.se, www.rima.se

Ulf Sandlund, VD Ninetech
Telefon 054-7714910, ulf.sandlund@ninetech.se, www.ninetech.se

Lars Dahlberg, Försäljningschef Jeeves Information Systems
08-587 099 68, lars.dahlberg@jeeves.se, www.jeeves.se