2011-06-08

Den nya lagstiftningen innebär i praktiken att användaren måste informeras om cookiens innehåll och godkänna att denna lagras på datorn. Syftet med de nya reglerna är att hindra sprida skadliga cookies samt värna om den personliga integriteten.

Farhågor finns att detta kommer medföra ett ständigt avbrytande i internetanvändandet av t.ex. ”pop up-fönster”, även om sättet att reglera cookies inte är klargjort ännu.

Vi rekommenderar våra kunder att se över användandet av cookies på webbplatsen eller genom sin internetmarknadsföring, banners etc. Som sajtägare är man ansvarig för att hantera sitt innehåll och sina cookies men det kan vara svårt att veta vad man omfattas av. Kontakta oss för mer om du funderar på hur det här påverkar din internetmarknadsföring eller webbplats, info@ninetech.se.


Källa, Sveriges riksdag och departement