2011-02-04

- Ett riktigt prestigeuppdrag som vi vann i hård konkurrens med de stora drakarna, säger Ulf Sandlund, vd på Ninetech.

I uppdraget ingår även att, i dialog med EURENCO Bofors, stärka systemförvaltning och vidareutveckling av företagets hela IT-miljö.

EURENCO Bofors AB ingår i EURENCO-koncernen och har drygt 200 anställda. Företaget producerar krut och sprängämnen för både civil och militär marknad och hade 2009 en omsättning på 338 miljoner kronor.

För mer information, vänligen kontakta:
Ulf Sandlund, vd, Ninetech, 010-470 64 05, ulf.sandlund@ninetech.se