2015-12-21

Varje år i jultid försöker vi på Ninetech att göra något för våra medmänniskor som förhoppningsvis hjälper till att göra världen till en lite bättre plats. I år riktar vi den uppmärksamheten mot barn som på olika sätt är utsatta och har det svårare än de förtjänar. Därför har vi valt tre ändamål som vi tillsammans med våra kollegor och vänner donerar pengar till.

Bris, Team Rynkeby och Unicef

Alla barn förtjänar en trygg och säker uppväxt, att få gå i skola och att ha tillgång till bra vård om de skulle bli sjuka. Vi har valt tre organisationer som vi tycker på ett bra sätt kompletterar varandra och representerar olika viktiga aspekter i att förbättra framtiden för barn.

Bris verksamhet kretsar kring stöd och hjälp till utsatta barn och unga. De jobbar för att förbättra barns och ungas villkor och rättigheter enligt barnkonventionen.

Team Rynkeby är ett nordiskt välgörenhetsprojekt som varje år samlar in pengar till cancersjuka barn och deras familjer. Under 2015 har Team Rynkeby samlat in över 61 miljoner kronor och dessutom skapat stor uppmärksamhet för kampen mot barncancer.

Unicef kämpar för alla barns självklara rätt att få sina grundläggande behov och rättigheter. De arbetar långsiktigt och brett med barns problem och rättigheter – på alla nivåer i samhället.

Vi på Ninetech önskar dig - och speciellt alla barn - en god jul, glad helg och ett gott nytt år!

Våra kontor håller normala öppettider under helgerna. Kontakta oss på info@ninetech.se eller 010 – 470 64 00 om du har några frågor.