2014-12-17

Eftersom vi är övertygade om att skillnader och olikheter driver kreativitet, förändring och förbättring vill vi som företag vara delaktiga i att skapa en annan utveckling än den vi ser i dag. Där utanförskap motarbetas och olikheter ses som en förutsättning för tillväxt och utveckling. Därför har vi bestämt oss för att denna jul lägga vår energi och våra resurser på att uppmuntra dig till att bidra till något vi känner väldigt starkt för - mångfald.  

Rättviseförmedlingen, Crossing Boarders & Friends

För oss innebär mångfald att vi står upp för och uppmuntrar alla människors olikheter, oavsett hur du ser ut, var du kommer ifrån, vem du tycker om eller vad du tror på. Vi är övertygade om att våra olikheter gör oss starkare - både som individer och kanske allra mest som grupp och företag. Olikheter utmanar oss, de hjälper oss att se saker på nya sätt och ta andra vägar än de vi trampar varje dag. De gör oss starkare både som medmänniskor och som yrkesmänniskor. När vi arbetar tillsammans sätter våra olikheter fart på idéarbetet, de ser till att vi belyser problem från många olika håll och de hjälper oss att testa om vi skapat något som många kan ha nytta av.  

Därför väljer vi att skänka årets julklappspengar till tre olika mångfaldsorganisationer; Rättviseförmedlingen, Crossing Boarders och Friends.

Våra kontor håller normala öppettider under helgerna. Kontakta oss på info@ninetech.seeller 010-470 64 00 om du har frågor!