2010-02-05

Telenor, Bredbandsbolaget och Glocalnet har statistikverktyget Omniture SiteCatalyst installerat för att kunna följa upp vad som påverkar försäljningssiffrorna och hur lojala besökarna är. Det har funnits ett stort behov hos de anställda på alla tre företagen att använda och framför allt tolka statistikdata som SiteCatalyst redovisar, då alla en mycket stor och viktig försäljningskanal i sina webbplatser.

Läs mer om utbildning i SiteCatalyst.