2015-06-15

Varje år genomför Radar Ecosystem Specialists en större undersökning runt kundupplevda värden och kvalitet. I år deltog över 700 svenska verksamheter i att bedöma sina leverantörer i vad som är Sveriges största kvantitativa undersökning hos IT-beslutsfattare runt levererad kundnöjdhet.

Ett kvitto på att vi fortsätter leverera hög kvalitet
"Den här typen av oberoende undersökningar är oerhört betydelsefulla för oss, då de ger en tydlig vägledning om vi lyckas leverera det vi utlovar eller inte. Att vi för fjärde året i rad får goda betyg är därför fantastiskt roligt. Vi strävar alltid efter att överträffa såväl våra kunders som våra egna förväntningar, och vi vill vara ledande på att skapa affärsnytta för våra kunder. Det här resultatet är en konkret bekräftelse på att vi tar oss allt närmare vår vision", säger Ulf Sandlund, vd på Ninetech. "Att återigen få vår position som en av de ledande i Sverige bekräftad ger oss en ordentlig sporre att fortsätta leverera kundnytta inom den digitala affären."

"Vi har byggt upp ett nära och långsiktigt samarbete med många av våra kunder. Vårt engagemang och förståelse för våra kunders individuella behov gör att vi kan skapa större affärsnytta för varje enskild verksamhet. Vi vet också att en stabil och säker drift är av yttersta vikt för våra kunder. Och det kan vi leverera tack vare vår gedigna kunskap inom området, kombinerat med vår moderna serverhall i Sverige" 
Rikard Elofsson, ansvarig för området drift och outsourcing på Ninetech.

De upp till fem företag som ligger i kategorin "ledande" är de som av kunderna skiljer sig avsevärt från genomsnittet vad gäller förmågan att skapa kundvärde, vilket blir allt viktigare att kommunicera till marknaden.

För mer information, kontakta Ulf Sandlund, VD Combined Excellence AB

+46701917957
Skicka meddelande