2011-04-14

- Tidigare hanterade vi dessa dokument manuellt. Dessutom samlades mängder med information i olika personers mejllådor. Ninetech ger oss ett system där vi kan lagra, söka och hantera våra dokument på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt, säger Torbjörn Nilsson, vd på Valbruna Nordic.

Enkelt och kostnadseffektivt

Lösningen som Ninetech levererar baseras på Microsoft SharePoint. Genom att alla dokument och all korrespondens kopplas till ett ärendenummer får Valbruna Nordic en bättre överblick, samtidigt som alla på företaget enkelt kan hitta och komma åt relevanta dokument. Det nya systemet kopplas även till Valbruna Nordics affärssystem.

- Vi har haft stor hjälp av Ninetech genom åren. För oss är det viktigt att ha en IT-partner som levererar affärsnytta och som ser det som sin uppgift att förstärka vår position på marknaden. Det gör Ninetech, säger Torbjörn Nilsson.

Valbruna Nordic marknadsför rostfri stång och rostfri tråd på den nordiska och baltiska marknaden. Huvudkontor och lager finns i Karlstad. Företaget är ett helägt dotterbolag till Acciaierie Valbruna i Italien, en av världens ledande leverantörer av rostfria produkter.

Läs mer om detta uppdrag

För mer information, kontakta:
Torbjörn Nilsson, vd, Valbruna Nordic, 070-560 65 56, torbjörn.nilsson@valbrunanordic.se